Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1.AAsme

SME D Bank สานฝันสร้างสตาร์ทอัพประดับวงการยางพาราไทย ประกาศหานักศึกษาทั่วประเทศร่วมโครงการ 'SME D Scale Up Rubber HACKATHON ติดปีก STARTUP ยางพาราสู่สากล'

      SME D Bank ต่อยอดความสำเร็จโครงการ'SME D Scale Up Rubber Innovation' ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)อีกครั้ง สานฝันให้สตาร์ทอัพวงการยางพาราไทยในโครงการSME D Scale Up Rubber Hackathon ติดปีก Start Up ยางพาราสู่สากล’ เฟ้นหานักศึกษาทั่วไทยไอเดียธุรกิจเฉียบเกี่ยวข้องกับยางพารา ชิงเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจกว่า 280,000 บาทเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15พฤษภาคม2562

       นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธนาคารให้ความสนใจกับการแปรรูปยางพาราด้วยนวัตกรรม เนื่องจากยางพาราเป็นผลิตผลทางการเกษตรหลักที่สำคัญและนับเป็นอีกรายได้หลักของประเทศ จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยนวัตกรรมนับเป็นความท้าทายที่จะขับเคลื่อนห่วงโซ่การใช้ยางพารา การสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ที่ประกอบธุรกิจด้านยางพาราเกิดความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมจากโครงการ SME D Scale Up Rubber Innovation ปี2561 ที่ผ่านมา

       จากความร่วมมือระหว่าง ธพว. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) สามารถสร้างสินค้าจากนวัตกรรมยางพาราไทยได้ถึง 12 ผลิตภัณฑ์ และเกิดพลังการขับเคลื่อนการแปรรูปยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม กว่า 43 ล้านบาท และยังขยายผลการเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวไกลไปต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดแนวความคิดการปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาสู่การบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในปีนี้ (2562) เพื่อเกิดการฟูมฟักนักศึกษาคนรุ่นใหม่มาต่อยอดธุรกิจยางพาราโดยแปรไอเดียสร้างสรรค์มาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและนำไปสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

      สำหรับ การต่อยอดความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมยางพารา ปีนี้ SME D Bank จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้ง เปิดโครงการสานฝันให้น้องๆ นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ SME D Scale Up Rubber Hackathon ติดปีก Start Up ยางพาราสู่สากล’ โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจใหม่นวัตกรรมยางพาราให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับแนวคิดในธุรกิจสู่ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมส่งเสริมแนวคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ผ่านการอบรม Boot Camp เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียและสร้างเครือข่ายกลุ่มยางพาราในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ และได้รับการโค้ชชิ่ง(Coaching)คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์โดยตรงจา กมอ. รวมถึงรุ่นพี่ SMEs จากโครงการ'SME D Scale Up Rubber Innovation' ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม ปีที่ 1 ร่วมให้คำแนะนำด้วย เพื่อช่วยสร้างความฝันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ โดย Pitching ชิงเงินรางวัลพัฒนาต้นแบบและต่อยอดธุรกิจเป็นเงินมูลค่ากว่า 280,000บาท และโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุนจาก SME D Bank

      ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME D Bank โทร 062-783-5599 หรือ facebook : powersmethai และ Line@:@powersmethai และสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 084-198-6578

      ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร 02 265 -4494, 02 265 -3009, 02 265 -4579

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90