Thailand

หมวดหมู่: บริหาร-จัดการ

1.AAAAAISAcademy

AIS Academy เดินหน้าภารกิจ 'คิดเผื่อ' กระจายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีช่วยคนไทยรับมือยุค Disrupt สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

   การใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล ถูกท้าทายด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินจะคาดเดาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือในแง่มุมธุรกิจ ดังนั้น หากจะเดินหน้าต่อได้อย่างแข็งแรง จึงต้องปรับตัวและเปิดรับความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อฉกฉวยโอกาสและช่วงชิงความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน เทคโนโลยี จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถได้เป็นอย่างดี และเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ลุกขึ้นมาอาสาแบ่งปันองค์ความรู้ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างแข็งแรง

     ฝั่ง Operator โดย AIS Academy ที่นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้เล่าถึงโปรเจคเพื่อสังคมในครั้งนี้ว่า “ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา AIS Academy มุ่งเดินหน้าทำงานพัฒนาคน ในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย พร้อมอาสาเป็นอีกแกนที่รวบรวมภาคเอกชนในการทำงานพัฒนาและผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้คนไทยได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจและตื่นตัว เตรียมพร้อมกับกระแส Digital Disruption เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมั่นในการสร้างสังคมเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน

      และจากความสำเร็จของการจัดสัมมนา ACADEMY for THAIs ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนไทย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นจำนวนมาก และมีหลายภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ต่อยอดไปยังส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ AIS Academy จึงมีแผนเดินหน้าภารกิจ'คิดเผื่อ'กระจายองค์ความรู้ด้วยการจัดสัมนา 'ACADEMY for THAIs: to the Region'สู่พื้นที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก

       โดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงไตรมาส 3 และ 4 เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มประชาชนที่อยู่ในภูมิภาค ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาบุคลากรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจและมีไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกับโลกในยุคดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา

       'สิ่งที่เรามุ่งหวังเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ตลอดจนโครงการต่างๆ ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำเร็จแต่เพียงเฉพาะคนเอไอเอสเท่านั้น แต่เราต้องการสร้างองค์ความรู้เพื่อคนไทยทุกคน เพื่อให้เกิดการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน'นางสาวกานติมา กล่าวสรุป 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1