Thailand

หมวดหมู่: บทวิเคราะห์
TISSCOบล.ทิสโก้ : HEALTHCARE : ประเด็นจากงาน Corporate Day
 
•HEALTHCARE : ประเด็นจากงาน Corporate Day
เราได้พา BDMS และ BH เข้าร่วมงาน Corporate Day โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
 
BDMS – แนวโน้มสำหรับปี 2019 ; รายการพิเศษของ Save Drug กระทบผลประกอบการ Q2
•BDMS ยังคงเป้ารายได้ที่ +6 ถึง +8% สำหรับปี 2019 แม้ว่าจะเริ่มครึ่งปีแรกไม่ดีจากฐานที่สูงในปีก่อน แต่ยังคงรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้ที่ 22%
•บริษัทมีแผนจะขึ้นราคา 4% ถึง 5% ในปีนี้ แม้ว่าต้นปีจะทำได้ต่ำกว่าเป้าก็ตาม
•ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางและกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ทำให้รายได้ที่คงที่ YTD และการร่วมมือกับผิงอัน และระบบโครงสร้างแบบดิจิตอลที่จะเสร็จสิ้นในเดือน ก.ย. จะหนุนการขยายกิจการในจีน
•ในเชิงอัตรากำไรจากการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลยังทำได้ตามคาด แต่อัตรากำไรโดยรวมอ่อนแอลง เนื่องจากธุรกิจอื่นๆ อ่อนแอลงจากรายการพิเศษจากการตัดจำหน่ายยาที่หมดอายุ ทำให้อัตรากำไรลดลงใน 1H19
•ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลสมิติเวชที่สุขุมวิทซึ่งเน้นลูกค้าญี่ปุ่นมีการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด และใกล้เต็มความจุแล้ว และเราคาดว่า Movenpick จะมีผลขาดทุนในปีนี้ 200 ล้านบาท หลังจากที่ครึ่งแรกขาดทุนไปแล้ว 100 ล้านบาท
•เราแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 29.00 บาท
 
BH – การดำเนินงานตามคาด, ขยายตลาดไปรัสเซีย
•บริษัทยังคงเป้ารายได้สำหรับปี 2019 ในช่วง -2% ถึง +2% โดยรายได้ใน 1H19 อยู่ที่ +0.9%
•สำหรับในช่วง 3Q19 ปริมาณและรายได้ของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนรายได้ให้เพิ่มขึ้นในขอบบนของเป้า
•BH มองว่าผู้ป่วยจากตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นใน 2Q19 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มองว่ากาตาร์และเวียดนามก็มีศักยภาพเช่นเดียวกัน
•การขยายตลาดไปรัสเซียได้รับปัจจัยลบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่ผลกระทบจะไม่มากเนื่องจากการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นตั้งแต่ปีก่อนจะเป็นปัจจัยหนุน
•บริษัทมีการขึ้นราคามาแล้ว 4.6% นับจากต้นปี แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายของระบบ IT ที่เพิ่มขึ้น, ค่าการตลาด และต้นทุนสินค้าขาย ทำให้ยังคาดอัตรากำไรที่ 28% - 32%
•เราแนะนำให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 173 บาท 
 
Market Insight
     E- mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.