Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBOT กรมทรพยสนฯ

กรมทรัพย์สินฯ เปิดแผนขึ้นทะเบียน GI ปี 63 เป้า 18 สินค้า พร้อมลุยเพิ่มช่องทางจำหน่าย

    กรมทรัพย์สินทางปัญญากางแผนผลักดันขึ้นทะเบียน GI ปี 63 อีก 18 สินค้าจาก 17 จังหวัด พร้อมลงพื้นที่ช่วยจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน 5 สินค้า ใน 5 จังหวัด และขึ้นทะเบียนในต่างประเทศอีก 5 สินค้าที่จีนและมาเลเซีย เผยยังเตรียมจัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางจำหน่ายอีกเพียบ

      น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปี 2563 เพิ่มอีก 18 สินค้า จาก 17 จังหวัด ได้แก่ โอ่งมังกรราชบุรี ,ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร , ผ้าหม้อห้อมแพร่ , ลูกหยียะรัง ปัตตานี , ส้มโอทองดีบ้านแท่น ชัยภูมิ , กระเทียมศรีสะเกษ , หอมแดงศรีสะเกษ , พริกไทยจันท์ , เงาะทองผาภูมิ กาญจนบุรี , ข้าวหอมมะลิพะเยา , กลองเอกราช อ่างทอง , ข้าวไร่ดอกข่าพังงา , กล้วยตากสังคม หนองคาย , ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ตราด , กาแฟดอยป่าแป๋ลำพูน , สับปะรดบึงกาฬ , ส้มจุกจะนะ สงขลา และกล้วยหอมทองปทุม

      ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI รวม 5 สินค้า จาก 5 จังหวัด ได้แก่ น้อยหน่าเพชรปากช่อง นครราชสีมา, พุทราหวานบ้านโพน กาฬสินธุ์, มะม่วงมันหนองแซง สระบุรี , มังคุดคีรีวงศ์ นครศรีธรรมราช และมันแกวบรบือ มหาสารคาม

      ส่วนในต่างประเทศ มีแผนที่จะนำสินค้า GI จำนวน 5 รายการ ไปจดทะเบียนที่จีน ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรี และมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ซึ่งเป็นสินค้าที่ชาวจีนนิยมบริโภค และที่มาเลเซีย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง

        สำหรับ การควบคุมคุณภาพสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว มีแผนจะลงพื้นที่ช่วยจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพจำนวน 11 สินค้า ได้แก่ ลิ้นจี่บางขุนเทียน , ส้มบางมด , ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา , เสื่อจันทบูร, สับปะรดทองระยอง, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า , กาแฟเทพเสด็จ, ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ, ชาเชียงราย, น้ำหมากเม่าสกลนคร และข้าวแต๋นลำปาง

      น.ส.วันเพ็ญกล่าวว่า กรมฯ ยังได้ทำแผนเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า GI โดยจะร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด จัดให้มีมุมสินค้า GI ไทยอย่างถาวรภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทั่วประเทศ และจัดงานส่งเสริมการตลาด เช่น งาน GI Market Road Trip ฉลอง 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ , งาน GI Market , งาน THAIFEX 2020 , งาน Style 2020 และตลาดนัด GI เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือนมค.-ส.ค.2563

     นอกจากนี้ กรมฯ จะเข้าไปช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI เช่น กาแฟดงมะไฟ และทุเรียนสาลิกาพังงา และจัดทำ VTRสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพในการทำตลาด 3 ภาษา จำนวน 10 สินค้า เพื่อแนะนำสินค้า GI และเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด รวมถึงการนำสินค้า GI ไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในเวทีต่างประเทศ เช่น การประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นต้น

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1