Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

hotelแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์  เชียงใหม่ ให้การต้อนรับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

       เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ พร้อมพนักงานให้การต้อนรับทีมงานและน้องๆ จาก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรม ‘สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีครอบครัวเดียวกัน’ ปีที่ 10 จัดขึ้นโดยโรงแรมในเครือ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนที่พัก และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อๆเร็วนี้

aom88

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1