หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (เพิ่มเติมอีก 9 เดือน)

 

       คณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง จากระยะทดลองเดิม 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 -16 กันยายน 2562) เพิ่มเติมอีก 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563) ซึ่งครบกำหนด 1 ปี ให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้จังหวัดสงขลาร่วมกับกรมศุลกากร ขนส่งจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดทดลองขยายเวลาด่าน ฯ เพิ่มเติมอีก 9 เดือน ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทราบ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการทดลองขยายเวลาด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง จากระยะทดลองเดิม 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2562 -16 กันยายน 2562) เพิ่มเติมอีก 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562-16 มิถุนายน 2563) ซึ่งครบกำหนด 1 ปี โดยให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!