หมวดหมู่: ไฟฟ้า ลม โซลาร์

1aaa2Aกฟภ


PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)

         ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ดำเนินการเปิดรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคาระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 และผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ที่ได้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 246 ราย

      ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 95 ราย

      PEA จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผ่านทางเวปไซต์ของ PEA และระบบ ppim หรือตรวจสอบผลการพิจารณาได้ทางเวปไซต์

 

https://ppim.pea.co.th:4433/api/v1/data/file/60e7ff62c86f92230e3ee0cd

 

    สำหรับ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน  151 ราย  PEA ได้มีเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ต่อไป

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ข้อมูล : กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!