หมวดหมู่: บลจ.

KASSETสุรเดช2


บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF/RMF ดาวเด่นเน้นเก็บออม

ปลื้ม K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม

          บลจ.กสิกรไทย ชู K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ SSF ขายดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม พร้อมชวนกระจายลงทุน K-GINCOME-SSF, KCHANGERMF, K2035RMF และ KFLRMF เน้นเก็บออมในระยะยาว และนำมาลดหย่อนภาษีปลายปีนี้

          นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและการวางแผนเกษียณที่น้อยอยู่ ดังนั้นจึงอยากชวนผู้ลงทุนเก็บออมในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีปลายปีผ่านกองทุน SSF และ RMF กสิกรไทย โดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัว รวมถึงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะนำ 5 กองทุน SSF และ RMF ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF), กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF), กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHANGERMF), กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (K2035RMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)

          นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นกลุ่มนวัตกรรมและตามทันเทรนด์โลก สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K-CHANGE-SSF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change – Class B accumulation (GBP) ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล วันที่ 30 .. 64) อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากองทุน K-CHANGE-SSF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก การันตีได้จากขนาดกองทุน 2,569.45 ล้านบาท ครองแชมป์อันดับ 1 ในกลุ่มกองทุน SSF ทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีผลการดำเนินย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 36.43% ซึ่งสูงสุดในกลุ่มกองทุน SSF ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน (ข้อมูล วันที่ 30 .. 64) ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจในนโยบายการลงทุนดังกล่าว และต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุน KCHANGERMF ได้เช่นกัน

          สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K-GINCOME-SSF กองทุนผสมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ช่วยให้มีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างที่ลงทุน โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกทั้งเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านกองทุนหลัก JPMorg​an Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา เพื่อมุ่งหาสินทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ำเสมอ

          สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณแต่ไม่มีเวลาปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K2035RMF ที่มีนโยบายกระจายลงทุนในกองทุนเพื่อวัยเกษียณที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (Fund of funds) ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่น และมีการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ (Glide Path) โดยในช่วงแรกจะเน้นลงทุนในหุ้นเพื่อให้เงินเติบโต และเมื่อขยับเข้าใกล้วันเกษียณอายุจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น เพื่อป้องกันเงินต้นและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถถือครองและลงทุนในกองทุน K2035RMF กองเดียวต่อเนื่องได้ทุกปีจนเกษียณ

          สำหรับผู้ที่เชื่อมั่นต่อการเติบโตของตลาดหุ้นไทย สามารถเลือกลงทุนในกองทุน KFLRMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยชั้นนำพร้อมกลยุทธ์ปรับสัดส่วนหุ้นได้อย่างยืดหยุ่นตั้งแต่ 0% ถึง 100% มุ่งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

          “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการปรับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น (Normalization) ทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก และนโยบายการเงินต่างๆ ที่ได้มีการผ่อนคลายมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการปรับลดความผ่อนคลายลง ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวมปรับลดลงเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ แนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในปีหน้ายังมีการเติบโตที่ดี โดยหุ้นจะยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการเปิดเมืองในหลายประเทศทั่วโลก และการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพนายสุรเดชกล่าว

          นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน SSF และ RMF กสิกรไทย สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงินกองทุน K-GINCOME-SSF, K-CHANGE-SSF และ KCHANGERMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศกองทุน K2035RMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

A10761

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!