หมวดหมู่: CSR

6683 PTG Atlas


ATLAS ENERGY Give A Gift ส่งต่อความรัก และความห่วงใย จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา พร้อมอบรม Safety Junior ส่งมอบความปลอดภัยเต็มแมกซ์ กับ ก๊าซหุงต้มพีที

          บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ กิจกรรม ATLAS Energy “GIVE A GIFT” ส่งต่อการให้ มอบความสุขเพื่อน้อง เชื่อมโยงความสุขจากการให้ของ “พี่ๆ แอตลาส เอ็นเนอยี” ส่งต่อให้กับน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ กับกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา และกิจกรรมอบรม “เซฟตี้รุ่นเยาว์” (Safety Junior) ในหัวข้อ “ด้วยรักและห่วยใย ปลอดภัยเต็มแมกซ์ กับ ก๊าซหุงต้มพีที” เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย พร้อมกิจกรรมปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะ “How to ทิ้ง” ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเกมส์ สันทนาการ กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมเสื้อ Safety Junior และมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์, อุปกรณ์การเรียน, และถังขยะแยกประเภทให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

          สำหรับกิจกรรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนสีจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผู้นำนวัตกรรมด้านสีแบบครบวงจร ร่วมถ่ายทอดผลงานภาพวาดของน้องๆ ที่ชนะการประกวดเพ้นท์ลงบนกำแพงโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีที สาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้งานถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือนอย่างปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่อาศัยในชุมชนสุขสวัสดิ์ และผู้ที่สัญจรไปมาได้พบเห็นอีกด้วย 

          บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งต่อกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นก้าวแรกในการปลูกฝังความรู้เรื่องความปลอดภัย พร้อมส่งต่อการให้ สร้างความรอยยิ้มและความสุข ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

6683

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!