หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6695 SMEDB


ธพว. จัดกิจกรรม ‘ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม’ ผนึกพลังภาครัฐ ประชาชน นักเรียน ฟื้นฟูทรัพยากร ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จัดกิจกรรม “ธพว.ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” ปี 2567 โดยประสานพลังกับผู้บริหารหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปลูกต้นไม้นานาชนิด ภายในศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่น และหมอกควัน โดยมี นายมาลัย คงชมแพ่ง รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ, นายสิทธิชัย สร้อยมาลุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งมหาเจริญ, นางพรพันธุ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ และนายไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ ที่ปรึกษา บ้านไร่ชมจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

6695

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!