หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6699 BKI


กรุงเทพประกันภัยรับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567

          บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนางรัตน์วลี อนันตานานนท์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

 

 

6699

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!